Skriv ut
Kategori: Laddstolpar
Träffar: 3792

 LADDNING AV ELBILAR I BOSTADSRÄTTEN

laddbox

Några medlemmar i föreningen har frågat om vi kommer att installera laddstolpar för elbilar. Då HSB och EON bjöd in till ett frukostmöte kl. 8.00 om laddning av elbilar skickades en morgonpigg medlem av styrelsen dit för att inhämta information i ämnet. Nedan finns en kort sammanfattning av mötet.

 Program för mötet var följande punkter:

LADDNING I BRF TÄNKVÄRDA PUNKTER

 

 HSB:S SYNPUNKTER

DEBITERING

pel

 

Nästa punkt på programmet savarade EON för. Ett kort utdrag följer här. För en fullstäniig redogörelse hänvisas till Power Point bilderna från mötet som kommer att finnas som pdf-filer nedan.

Utvecklingen på marknaden

Marknadsläget inom laddbart

Marknaden växer med Ca 1200 ST LADDBARA FORDON PER MÅNAD

elbilar

 E.ON:s åtagande är att bygga ut publik laddinfrastruktur i Skåne i riktning E4/E6 inledningsvis.

 Att tänka på — hur länge laddar man och vad är standarden?

 

Var?Hur länge ladda? (tim)Effekt per ladduttag (kW)
Hemmaladdning/Brf 8 - 10 3,7
Arbetsplatsladdning 8 3,7
Gästparkering företag 1 - 2 11/22
Shoppingcenter 1 - 2 11/22
Vid resor längre sträckor 0,5 50+

 

std
 

Ladda

Alla EONs lösningar är utrustade med TYP-2 ladduftag.

e2

 

 

Detta är ett medvetet val då EU-kommissionen valt att
efterfölja denna standard för att kunna standardisera      
laddning utav elbilar.

Laddstolpen eller laddboxen skall vara försedd med kommunikation. Den kan vara en kommunikation som sker via kabel eller trådlös överföring. Laddboxen har ett uttag typ 2 med mod 3 säkerhet. I anläggningen skall det även finnas en jordfelsbrytare.

Alla laddboxar kopplas ihop via kommunikation till en styrbox innehållande bland annat en belastningsvakt. Belastningsvaktens strömtransformatorer monteras så att de mäter strömmen in till hela huset. Belastningsvakten ställs in på så många Ampere som kabeln till huset är avsäkrad för. Styrelsen kollar avsäkringen med EON. Styrningen fungerar så att husets elanvändning prioriteras. Elbilsladdningen laddar på det utrymme i effekt som finns mellan husets användning och kabelns huvudsäkring. Utrustningen skall hantera återinkoppling av effekt efter strömavbrott. Det skall även finnas möjlighet för nätbolaget att fjärrstyra med effekten på samtliga elbilsladdare.

 För mer information läs följande pdf-filer.

pdf Laddfrukost 2017-12-06.pdf

pdfLaddning av elbilar i bostadsrätten 2016-04-30.pdf

pdfFrågor och svar fixaladdplats 2017-02-17.pdf