När Strömmen går

Om strömmen går i din lägenhet är det i regel jordfelsbrytaren eller en säkring som har slagit ifrån. Det går ofta att räkna ut vad som har orsakat felet genom att titta i elcentralen.

När något är fel med strömmen stängs den av automatiskt.Det sker för att inte någon person eller elektrisk utrustning ska komma till skada. Ofta beror det på att en sladd är trasig eller att en apparat är felkopplad och då slår jordfelsbrytaren ifrån. I en stad är det inte särskilt vanligt med elavbrott, utan felet har troligen uppstått i din lägenhet.

 

JORDFELSBRYTARE ÄR
INSTALLERADE I VÅRAeio
ANLÄGGNINGAR

 

elcentral

Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens anvisningar, dock med högst 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt kan vara vid övergång till sommar- respektive vintertid.

Felsökning

autosakring

Om det bara är strömbrytaren till en automatsäkring som har åkt ner, är det med största sannolikhet en överbelastning i elsystemet. Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och fäll tillbaka vippknappen.

 

 tavla

Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av lägenheten som belastar en viss säkring. På så sätt kan du lokalisera var felet uppstått. Där står även hur du ska felsöka om jordfelsbrytaren har slagit ifrån.

 

Vad gör man när jordfelsbrytaren slår av? Följande åtgärder rekommenderas:

 

brytare

 

Slå på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte slår av tyder det på att felet var tillfälligt. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos din elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren slår av direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå på jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren slår av. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren slår av igen innan någon säkring återställts finns felet i centralen. Kontakta din elinstallatör.

Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som hör till gruppen. Slå därefter på jordfelsbrytaren. Om den slår av på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget tills jordfelsbrytaren slår av. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Låt nu din elinstallatör undersöka och reparera.