Windoor Balkonginglasning

Inglas

 

Inglasningen på våra balkonger är ett vikglassystem med en enkel vik-in funktion med maximala öppningsmöjligheter ochgör det lätt att putsa glasen.

Några av våra medlemmar har nyligen anlitat GLASOMERA i Svedala för service av balkonginglasningen.
För service kontakta Glasomera:
Daniel Kleiner
0730-411 166
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Läs mer på Glasomeras hemsida: glasomera.se

En av Glasomeras samarbetsparter är LEIAB som har levererat våra fönster och balkongdörrar.

 

Öppning av glas

001

Den svarta plastbrickan på profilen under vikglasetskjuts till sidan.

 

 

002

 

 

 

 

Glas nr 2 pressas bort från glas nr 1, vilket gör att första glaset frigörs. Med "pressas bort" menas, att glas nr 2 skjuts bort mot glas nr 3 och nr 4 osv. Använd bygelhandtaget som är monterat på glaset.

 

 

 

 

 

 

003

 

 

 

Glas nr 1 vrids inåt så att det står vinkelrätt mot inglasningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De övriga glasen öppnas enligt följande:

handflata

 

 

 

 

 

 

Glas 2 föres med jämn och bestämd rörelse mot det öppnade glaset. Glaset föres helt mot det öppnade glaset så att beslagen i toppen och botten står i ingrepp med varandra. Pressa glaset med handflatan sists biten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

open2

 

 

 

 

 

 

 Glaset öppnas härefter så att det också står vinkelrätt mot inglasningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005 

 

 

 

 

 När glaset öppnas, glider beslaget överst på glaset längs en rostfri styrskena, den första biten.

Det skall kännas lite trögt, eftersom beslaget skall stötta glaset tills att det kommit i korrekt läge i gångjärnet.

 

 

 

 

 

 

 


För att öppna resterande glas upprepas ovanstående.

 

Användarinstruktioner på video för ramlösa vikdörrar från Windoor.

Klicka på bilden för att starta videon.

 

close

 

 

 

 

 

Vid stängning av vikdörrarna tryck lätt med tummen en bit upp så att överdelen går in i spåret.

(Visas ej på videon, men våra dörrar är höga så trycket med tummen kan behövas.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkring av vikdörrar balkonginglasning

 

På Windoors hemsida visar man en annan typ av säkring av dörrarna än den vi har på Piggvaren. Denna typ av säkring fungerar inte med ett fast mittfönster. Fästet som sitter på yttersidan kan skära in i mittfönstret.

Windoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piggvaren har en anna typ av säkring av dörrar med fast mittfönster.

Piggvaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fäst kroken i handtaget på dörren.

Krok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra snöret nedåt så att snöret fäster i skåran på det svarta plastbeslaget som sitter på väggen.

Beslag

 

Lösgör säkringen genom att dra snöret uppåt.

 

UNDERHÅLL/SKÖTSEL

Er nya inglasade balkong är ett ouppvärmt utrymme. Inglasningen medför att lägenheten får ett energitillskott i form av solvärme. De inbyggda öppningarna i systemet sörjer för att din lägenhet förses med den friskluft som är nödvändig. Dessa ventilationsöppningar minskar också kondensen på glas och aluminium.
Vid hård väderlek, stark vind och slagregn, kan vatteninträngning förekomma. Detta är helt normalt för enkelglaspartier och man bör möblera balkongen med tanke på detta.

Lackerad aluminium

Vi rekommenderar att man rengör profiler 2 ggr per år. Rengöring utförs med mjuk trasa och vanligt vatten, uppblandat med några droppar diskmedel.

Glas

De vågrätta topp- och bottenprofilerna till glasen skall hållas rena och fria från sand och andra föroreningar. Detta kan man enkelt göra genom att använda en liten pensel eller genom att skölja profilerna med rent vatten.
Glasen skall tvättas regelbundet. Under första året bör detta ske minst 4 ggr. Material i fasad och betongplattor fäller ut silikatförbindningar som så småningom resulterar i "rinningar" på glaset, om det inte tvättas regelbundet. Efter första året kan man nöja sig med att tvätta glasen vår och höst.

 

Viktiga förhållningsregler

För att inglasningen skall fungera utan problem skall följande regler följas.
Använd aldrig våld vid hanteringen av viksystemet.
Den rostfria styrskenan, som stöttar toppbeslagen på glasen, skall gå stramt mot beslagen. Man får inte ändra på justeringen av denna styrskena.
Det får inte finnas saker bakom glasen där de skall öppnas. Glasen måste kunna öppnas vinkelrätt mot inglasningen.
När glasen stängs skall föregående glas var fört på korrekt plats, så att man inte stänger ett glas mot ett annat.
Man får inte borra eller skruva i aluminiumprofilerna.

 

Windoor Service

För att säkra en lång livstid och optimal funktion på inglasningen, rekommenderar vi att föreningen tecknar ett serviceavtal med Windsor. Serviceavtalet tar vid efter garantitidens utgång.
Vid en sådan service genomgår Windoor inglasningens funktion, smörjer och justerar beslag och byter ut eventuellt slitna delar.

 

Garantibortfall

Garantin täcker inte allmänt slitage, inte heller skador orsakat av fysiskt våld.
Det är också en förutsättning att inglasningen hålls i ett gott driftmässigt skick. Följer ni anvisningarna i denna information så uppfyller ni det.