HSB tidningen BoTankar utkom april 2003 med det nya bostadsprojektet Piggvaren på första sidan. Rubriken löd ”Nya drömlägenheter på Limhamn”:

  • HSB Malmös bostadsprojekt Piggvaren på Limhamn står för ett modernt boende med livskvalitet som bärande tema.
  • Här läggs lika stor vikt vid lägenheternas utformning som på miljön kring huset.
  • Kronan på verket är en inglasad utsiktspaviljong med utsikt över Öresund.