Belopp för Värme, Vatten Läghenheter

Datum      Värme  Varmvatten  Kallvatten
2021 okt 12.894,44 kr  4.883,20 kr  2.427,26 kr
2021 sep  3.848,00 kr  4.452,00 kr  2.355,02 kr
2021 aug  1.857,96 kr  4.485,60 kr  2.475,42 kr
2021 jul   48,88 kr  4.015,20 kr  2.346,60 kr
2021 jun   732,16 kr  4.328,80 kr  2.387,53 kr
2021 maj  9.645,48 kr  5.101,60 kr  2.541,64 kr
2021 apr 17.764,24 kr  5.392,80 kr  2.495,89 kr
2021 mar 23.418,00 kr  5.488,00 kr  2.548,87 kr
2021 feb 28.539,68 kr  4.776,80 kr  2.208,14 kr
2021 jan 31.787,60 kr  4.818,07 kr  2.338,67 kr
2020 dec 26.645,84 kr  5.395,40 kr  2.504,38 kr
2020 nov 18.038,28 kr  5.130,40 kr  2.446,03 kr

Energiförbrukning Värme, Vatten kWh och Levererad fjärrvärme

Datum    Värme Varmvatten Piggvaren    EON
2021 okt  24 797    4 860   7 367  37 024
2021 sep  7 400    4 062   4 662  16 124
2021 aug  3 573    3 906   3 762  11 241
2021 jul    94    3 497   2 848   6 439
2021 jun  1 408    3 949   3 489   8 846
2021 maj  18 549    4 866   8 124  31 539
2021 apr  34 162    5 479  10 844  50 485
2021 mar  45 035    5 803  13 076  63 914
2021 feb  54 884    5 150  14 699  74 733
2021 jan  61 130    5 489  14 522  81 141
2020 dec  51 242    5 910  11 525  68 677
2020 nov  34 689    5 507   8 603  48 799

Energifördelning kWh för resp Period med startdatum:2020 nov.

         Nov-Jan Feb-Apr Maj-Jul Aug-Okt  Helår
Varmvatten    16 906  16 432  12 311  12 828  58 478
Uppvärmning   147 061 134 081  20 051  35 770 336 963
Piggvaren     34 650  38 619  14 462  15 791 103 522
Fjärrvärme EON  198 617 189 132  46 824  64 389 498 962

Energifördelning i % under resp period:

       Nov-Jan Feb-Apr Maj-Jul Aug-Okt  Helår
Varmvatten     9    9   26   20   12
Uppvärmning    74   71   43   56   68
Piggvaren     17   20   31   25   21

vvnovokt2021