Årsavgiften

Styrelsen har beslutat att årsavgiften höjs med 10% från och med 2024-01-01.

Kommer på avierna i december.

 

VIKTIGA NYHETER 2023 ÅRS NORMALSTADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Bostadsrättsföreningen Piggvaren kommer att lyfta frågan om att anta de nya normalstadgarna (2023 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening) på ordinarie föreningsstämma.

Länk till förslag om att anta nya stadgar

 

Elprisstödet – vad händer?

Nu i februari började Försäkringskassan att betala ut elprisstöd till svenska hushåll. Däremot är det fortfarande oklart hur och när bostadsrättsföreningar får ta del av stödet. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Stödet betalas ut till den som står på elnätsavtalet. Eftersom vår förening har IMD, och det är föreningen som står på avtalet, betalas stödet alltså ut till föreningen, och inte den enskilda medlemmen. 

Hur elprisstödet ska hanteras i föreningen är upp till vardera nätägare, det vill säga föreningens styrelsen, att besluta om.

Eftersom det fortfarande är oklart när och hur brf:er får ta del av stödet, återkommer vi med information när vi vet hur detta ska hanteras.

 

Läs mer om hur det fungerar på hsb.se: Här reder vi ut vilka som kommer att få ta del av stödet

 

Elpris