Fixartjänst hjälper till i hemmet

FiXARTJÄNST OCH IT-FIXARE ÄR TILL FÖR DIG SOM BOR I ORDINÄRT BOENDE

 • som fyllt 75 år
 • som fyllt 67 år och är beviljad hemtjänstinsats
 • som fyllt 67 år och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS)

Fixartjänst erbjuder servicetjänster i hemmet för att förebygga och undanröja risk för fallolyckor. En genomgång av hemmet görs enligt en checklista för att hitta och åtgärda tänkbara risker. Servicen är kostnadsfri, men det material som eventuellt behövs införskaffar och betalar du själv. Tjänsten utförs på helgfria vardagar. Vi utför inte arbete som kräver fackkunskap.


Det är alltid du själv som ringer till Fixartjänst och de kommer inte hem till dig utan att ni har kommit överens om en tid. Eventuellt material bekostar du själv. Fixartjänsten har ingen jour-verksamhet. I fixartjänsten ingår till exempel inte ordinarie hantverksjobb, fönsterputsning, städning och trädgårdsskötsel. Ring till Fixar-tjänst för att boka in ett hembesök.


Detta kan Fixartjänsten göra:

 • byta batterier, proppar och glödlampor
 • halksäkra mattor
 • fästa sladdar
 • spika upp tavlor
 • hämta/ställa upp saker i vinds och källarförråd
 • sätta upp/ta ned gardiner
 • sätta upp brandvarnare

Trygghet och säkerhet 

Fixartjänst och IT-fixare har tystnadsplikt enligt lag. De som kommer hem till dg ska legitimera sig med fotolegitimation från Malmö stad. Besök bokas i förväg. Du ska aldrig lämna ut användar-namn, lösenord eller personliga koder till fixar--tjänst eller IT-fixare.

 

Om du vill att fixartjänst ska komma hem till dig kontaktar du det stadsområde du bor i. 

Kontakt:


Fixartjänst stadsområde Väster/ Limhamn-Bunkeflo:

FIXARE

em

 

 

 

 

 

 

ERIK MÖLLER


Tel: 0768-52 78 41

FIXARNAS TELEFON-TIDER
8:00-09:00 alla helgfria vardagar

 

Detta gör inte Fixartjänsten:

 • service- och/eller omvårdnadsinsatser som beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • snöskottning
 • trädgårdsskötsel
 • VVS eller el-arbete
 • flyttning
 • fönsterputs

 

 IT-fixare

IT-fixare erbjuder enklare IT-supporttjänster i hemmet för att bryta digitalt ut¬anförskap och ofrivillig ensamhet. Tjänsten utförs på helgfria vardagar och är kostnadsfri. Eventuell utrustning som du behöver skaffar du och betalar själv.
IT-fixare kan hjälpa till med att installera och börja använda appar, tjänster och sociala medier, som till exempel:

 • Rådgivning om kommunikationsappar, till exempel för videosamtal.
 • Rådgivning om digitala samhällstjänster, till exempel Vårdguiden 1177.
 • Hjälp med att installera och komma igång med olika appar och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV.
 • Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande.

För att IT-fixare ska kunna hjälpa till ska det finnas utrustning, ett fungerande internetabonnemang och en e-postadress.

IT-fixare utför inte arbete som kräver fackkunskap inom IT-support, till exem-pel felsökning och reparation, installation av hårdvara, operativsystem eller annan programvara.

IT-fixare utför inte heller tjänster som erbjuds av din leverantör av digital-TV, lP-telefoni eller fiberanslutning.
IT-fixare kan inte användas för att utföra digitala tjänster åt dig utan är endast ett stöd i att komma igång så att du därefter kan utföra tjänsterna på egen hand.

Område: hela Malmö

IT-FIXARE:

itfixare

 

 

 

 

 

 

PETER BOMAN & KAROLINA KVIST

Tel: 0734-12 24 60

Telefontid: 8:00-09:00 alla helgfria vardagar

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.