Takarbete

Arbetet med att lägga ny takduk har startat.

Det är en del förberedande arbeten som påbörjats.

vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer också att ha möte om vad vi ska göra vid balkongerna.

Det finns alternativa förslag till att lyfta bort balkongerna.

balkong