Radonmätning klar

Radon

Resultatet visar inga höga värden av radon i fastigheten. Snittvärdena låg mellan 20 – 30Bq/m3.

Gränsvärdet för farliga nivåer ligger på 200Bq.

En fullständig rapport har sänts till kommunen.