Nya lagändringar för hantering av stämmor i coronatider

stolavst

 

 

 

 

 

 

 

 

14 maj 2020 beslutade Riksdagen om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Under våren är det stämmodags för de flesta bostadsrättsföreningar. I samband med detta är det viktigt att visa omtanke om äldre medlemmar och personer i riskgrupp som uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

Bostadsrättsföreningens styrelse fastställer datum för föreningsstämman. För föreningar som har kalenderår som räkenskapsår ska föreningsstämman enligt lag och stadgar hållas senast sista juni. Även om föreningen redan har beslutat datum för sin stämma, kan styrelsen fatta ett nytt beslut om att senarelägga datumet, under förutsättning att stämman hålls inom ovan angivna tidsram.

Varje bostadsrättsförening beslutar själv, utifrån sina förutsättningar, hur den gör med vårens föreningsstämma. En del väljer till exempel att hålla stämman utomhus.