Ventilationen för udda lägenheter i B-trappan är stoppad.

kortslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under takarbetet har det blivit kortslutning i kabeln till fläktenFF1:4, som betjänar udda lägenheter i B-trappan.

Eftersom det är en skärmad kabel kan det ta ett tag innan vi hittar var kortslutningen är.

Under tiden får ni vädra med öppna fönster.

Styrelsen

Brf Piggvaren