Ventilationen i B-trappan åter igång

KabelOK

 

 

 

 

 

 

 

Kabeln är lagad, och fläkten kör nu med normal hastighet.