Bredband Halebop start 2020-12-01

Vi har nu fått en faktura från Telia gällande Halebop bredband. Fakturan avser 4:e kvartalet och omfattar december månad.

Avgiften för bredband är 89 kr/månad och denna avgift skulle varit med på avierna för 4:e kvartalet. Avgiften kommer istället på avierna 1:a kvartalet 2021.

Alltså kan ni säga upp era bredbandsavtal att bara gälla till 2020-11-30.

Kolla med er bredbandsleverantörer hur lång uppsägningstiden är.