Extra föreningsstämma

Kallelse och information till extra föreningsstämma finns här.