Begränsad leverans Skåne län


Inträffade: 2022-01-31 12:00:21     Beräknat avslutat: 2022-01-31 18:00:00

Ärendenr: 8074

Nedsatt leverans av fjärrvärme i Malmö och Burlöv. Felavhjälpning pågår. Information finns också på eon.se/varmeavbrott.

Lämnat av: E.ON Energiinfrastruktur, Driftcentralen Syd.