Från och med eftermiddag 16 februari börjar vi återgå till normal distribution. Vattnet kan återigen upplevas missfärgat under ett par dagar. Även tryckförändringar kan uppstå. Vattenkvalitén påverkas inte. Störningen har pågått sen 3 november.

Förändrat tryck och missfärgat vatten

Boende i delar av västra och södra Malmö  kan uppleva förändrat tryck i kranen och eventuellt missfärgat vatten från och med eftermiddagen 16 februari. Detta påverkar inte kvalitén på vattnet och vattnet kan användas som vanligt. Detta kan pågå under några dagar.

Den läcka och de skador den drog med sig är nu reparerade och vi återgår till normal distribution. Detta innebär att vattnet leds om till sin vanliga väg i ledningsnätet. Detta kan innebära missfärgningar och förändringar i trycket i kranen.