EON: Nedsatt leverans av fjärrvärme

Nedsatt leverans av fjärrvärme som påverkar ytterområdena.
Felavhjälpning pågår.
 

Information finns också på länk till EON

 

Uppdaterat: Beräknad avslutat 2022-04-04 20:00.