Årsavgiften

Styrelsen har beslutat att årsavgiften höjs med 10% från och med 2023-01-01.