Brandskydd

Vintertid när många levande ljus tänds så ökar brandrisken i våra hem. Var extra uppmärksam på att din brandvarnare fungerar och att inte lämna levande ljus tända.

Eld

 

Att tänka på

 • Släck alla levande ljus innan du lämnar rummet
 • Ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material
 • Gå gärna en kontrollrunda och se till att allt är släckt och att spisen är avstängd innan du går hemifrån eller när det är läggdags
 • Om en liten brand uppstår i ditt hem, försök att släcka den med din brandsläckare
 • Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med ett lock eller en brandfilt. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande fett
 • Vid brand ska det vara lätt att ta sig ut och lätt för brandmännen att ta sig in utan att snubbla. Se till att det inte står cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat i entréer, trapphus och förrådsgångar
 • Om det brinner i en grannlägenhet är det allra säkrast att stanna kvar i den egna lägenheten. En lägenhet står emot en brand i 30–60 minuter och under den tiden hinner brandmännen sätta alla hyresgäster i säkerhet. Att själv ge sig ut i ett rökfyllt trapphus är livsfarligt
 • Kontrollera att din brandvarnare fungerar

 

Ju mer kunskap du har om brandskydd och vad du ska göra om det börjar brinna desto större chans är det att ingen människa kommer till skada. Dessutom minimeras de materiella skadorna.

 

Brandvarnare

brandvarn

Du har minst en brandvarnare i din lägenhet. Det är ditt ansvar att då och då prova att brandvarnaren fungerar och att hålla den ren.

Brandfilten

Brandfilt

Brandfilten är ett bra släckredskap för mindre bränder i hemmet. En brandfilt är enkel att hantera även för den ovane användaren. Den kväver snabbt och effektivt elden i kläder, möbler, TV:n eller på spisen. Utrusta gärna både köket och TV-rummet med brandfiltar.
Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber, som står emot temperaturer upp
till 500°C.

Brandsläckare

Pulver

Köp gärna en godkänd pulversläckare till ditt hem. Förvara den så att du snabbt kommer åt den om en brand skulle uppstå. Se också till så att dina familjemedlemmar vet hur man använder brandsläckaren. Ditt försäkringsbolag kan rekommendera dig vilken typ av pulversläckare du bör ha.

Klicka på bild, länkas till YouTiube.

 

brand

 

Om det börjar brinna

 1. Rädda

  Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.
 2. Varna

  Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 3. Larma

  När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.
 4. Släck

  När allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Det är dock mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

 


Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30 till 60 minuter.