Stop i diskhon

Matrester och fett kan täppa till diskhons vattenlås så att diskvattnet inte rinner undan. Om det har blivit stopp i din diskho kan du i de flesta fall lösa problemet med hjälp av en vanlig vaskrensare av gummi. Den kan du köpa i Comfort-butiken på Linnégatan, i en välsorterad mataffär eller på ett byggvaruhus.

Undvik att skruva isär rör och vattenlås under diskhon. Det är inte helt lätt att montera ihop rören igen på rätt sätt och då kan det förorsaka en läcka.

Rensa stoppet så här:

  • Sätt i diskproppen i den ena hon och fyll på med lite vatten. Tejpa för avrinningshålet om det finns ett sådant.
  • Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med lite vatten. Tejpa för eventuellt avrinningshål.

diskhon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dra upp och tryck ner vaskrensarens skaft upprepande gånger. Det uppstår då en luftrörelse i rören och vattenlåset och oftast lossnar det som har fastnat.
  • Avsluta med att spola rejält med vatten i båda hoarna.