Smörjning av spanjolett balkongdörr

Fönsterdörrar öppnas/stängs normalt med en spanjolettlåsning. Spanjoletten behöver årligen underhållas med smörjning för att behålla sin funktion enligt tillverkarens rekommendationer.

 

Spanjoletten ska gå lätt att öppna och stänga, men om den börjar kärva beror det i regel på att den inte har blivit smord på ett tag. Då pressas metall mot metall och förutom att det går trögt så slits låsanordningen ut snabbare.

 Olja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smörj gärna spanjoletten en gång om året. Låsspray går att köpa hos låssmeder, i järnaffärer och hos bygghandlare som till exempel K-Rauta och Bauhaus. Låsspray finns också på kontoret Linnégatan 3 A.

Gör det själv

OljaHl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När balkongdörren börjar kärva är det dags att smörja låsanordningen. Vid de tre låskolvarna finns särskilda hål som är till för att man ska kunna smörja skenan, den så kallade spanjoletten, som styr kolvarna.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smörj även de tre låskolvarna som sitter i tre olika höjder utmed dörrkanten. Kolvarna pressas in i dörrkarmen och för att friktionen ska bli lägre behövs smörjmedel.

 

Fönsterbroms

broms

 

 

 

 

 

Fönsterbromsen skall kontinu¬erligt rengöras genom damsugning och avtorkning med torr trasa.

 

oljauppbroms

 

 

 

 

 

 

 

Den roterande delen högst upp och utvändigt på spanjoletten kan man smörja.

Själva Fönsterbromsen får inte smörjas med olja eller rengöras med medel som har en smörjande funktion. Fönsterbromsen friktion kan då helt försvinna.