Drift och skötsel

PURMO Air tilluftsdon PA 11, PA 21 och PA 22.

Våra radiatorer/värmeelement är utrustade med s.k. tilluftsdon som sitter i botten på en radiator. Under vardagsrummets radiator, som är lång, sitter ofta 2 filter. I sovrummen sitter 1 filter.

Behovet av filterbyte är heltberoende av uteluftens kvalitet.

Luftkvaliteten på gatunivå, typ Linnégatan, är väsentligt sämre än luften på våningar högre upp. De balkonger som är inglasade har högre luftkvalitet än de som inte är in glasade.

Filtret bör granskas med jämna mellanrum tills man hittar det rätta bytesintervallet. Filtret byts då smutspartiklarna färgat det mörkt på båda sidorna. Vi rekommenderar att man någon eller några gånger varje år dammsuger filtret.

Tänk på att partiklarna i tilluftsfiltret är mindre än vad dammsugarens filter kan hålla, undantaget dammsugare utrustade med HEPA-filter. Om din dammsugare saknar HEPA-filter rekommenderar vi att dammsugaren placeras utomhus när du gör rent filtren.

OBS! För att undvika frysrisk skall radiatorer med tilluftsdon förses med termostat som minimibegränsas till 10-12 grader (på våra termostat läge 1). Termostaten bör således aldrig ställas i läge ”0” eller avstängas helt mekaniskt.

Enligt måttuppgifter på bild nedan är de flesta ”tilluftsdon” i vardagsrummen av typen PA 22. Obs! mät från vägg till ytterkanten av radiatorn. Detta har stor betydelse för hur filtret vänds vid montering. I sovrummen sitter PA 11 eller PA 21.

P112122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byte av filter vardagsrum PA21 och PA22 år 2024

start1

 

  1. Vid rengöring och/eller byte av filter fälls serviceluckan ned. Ta tag i ”knopparna” på sidan av serviceluckan och tryck nedåt. Luckan kan sitta ganska hårt. Ett alternativ är att använda en blocknyckel 10 mm.

Blocknyckel

 

 

 

 

 

 

Block1

 

Block2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För in knoppen i ringen och tryck blocknyckeln mot elementet. Blocknyckel och element fungerar som hävstång.

Serviceluckan lossnar och det blir lätt att öppna luckan helt.

start2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Öppna serviceluckan så mycket det går. Filtret kan nu tas ut.

3. Rengör tilluftsdon, väggkanal och radiator med dammsugare vid behov.

urgr2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Var även noga med att filtret monteras rätt! Det ska passa in i urgröpningarna i skumgummit i serviceluckans gavlar och baksida. (se bild ovan)

 

 PassaPA22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Det nya filtret är symmetriskt, men det kan vara bäst att den sida där filtret är monterat en knapp cm in på ramen kommer mot väggkanalen när luckan stängs.

Det blir mer utrymme för inkommande luft att spridas över hela filtret då. Bilden är alltså INTE uppochner!

6. När du fått filtret på plats fäller du upp serviceluckan igen. KLART!

 

Byte av filter i sovrum med PA 11

Filtret är placerade annorlunda i PA 11 donen, se bilden:

pa11bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luckan fälls ner som ovan. Det gamla filtret tar man ut genom att dra det nedåt.

Det har visat sig att gammalt skumgummi också följer med ut.

Detta medför att det nya filtret inte sitter fast när att man har tryckt upp det som på bilden.

Problemet löser man med en dammfönsterlist som klistras fas på filtret.

Självhäftande fönsterlister har vi på kontoret och kan hämtas där utan kostnad.


Fönsterlister monteras på filtret enligt bilderna nedan. Går lättare att passa in filtret om listen monteras 1 cm nedanför ovansidan.

list2 

 

 

 

 

 

 

 

 List3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan filtret tryckas upp i tilluftdonet som på bilderna nedan.

 PA11Filter1

 

 

 

 

 

 

 

 

 PA11Filter2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är filtret på plats och ramlar inte ner. Klart att stänga serviceluckan.

 

 

 

 Byte av filter vardagsrum PA21 och PA22 före år 2024 

 

start1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vid rengöring och/eller byte av filter fälls serviceluckan ned. Ta tag i ”knopparna” på sidan av serviceluckan och tryck nedåt. Luckan kan sitta ganska hårt.

 

 

 start2

 

 

2. Öppna serviceluckan så mycket det går. Filtret kan nu tas ur.

 

 

 

 

 

3. Rengör tilluftsdon, väggkanal och radiator med dammsugare vid behov.

 

urgr

 

 

 

 

4. Var även noga med att filtret monteras rätt! Det ska passa in i urgröpningarna i skumgummit i serviceluckans gavlar. (se bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA22 

 

 

 

 

 5. Var noga med hur du vänder filtret vid montering. Pilen intill [PA 22] ska vara vänd som på bilden. Bilden är alltså INTE uppochner!

 

 

 

 

 

 

 

klart 

 

 

 

6. När du fått filtret på plats fäller du upp serviceluckan igen. KLART!

 

 

 

 

 PA 11

Filterna är placerade anorlunda i PA 11 donen, se bilden:

pa11bild

 

 

 Luckan fälls ner som ovan. Det gamla filtret tar man ut genom att drar det nedåt. Det har visat sig att gamalt skumgummi också följer med ut. Detta medför att det nya filtret inte sitter fast när att man har tryckt upp det som på bilden. Problemet löser man med en dammfönsterlist som klistras fas på filtret. Självhäftande fönsterlister har vi på kontoret och kan hämtas där utan kostnad.

 

 

 

 Fönsterlister monteras på fltret som på bilderna nedan.

remsa1

 

 

 

 

 

 

remsa2

 

 

 

 

 

 

Nu kan fltret tryckas upp i tilluftdonet som på bilderna nedan.

pa11in1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pa11in2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är filtret på plats och ramlar inte ner. Klart att stänga serviceluckan. Om montören hade gått till Specsavers hade donet också blivit dammsuget!