Byta dammlist i fönster eller balkongdörr

dammlist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammlist för fönster och balkongdörrar finns att hämta på kontoret.

Om den gamla listen börjar lossna är det dags att byta.

Dra bort den gamla listen. Det kan vara svårt att få bort hela den gamla listen.

Ta bort så mycket det går utan att skrapa bort färgen på fönstret. Gör rent och torka av.

Monteringjpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja med att dra av en bit av skyddsplasten och fäst ena kanten.

Observera att det ska vara en luftspalt på båda sidor om fönstret. Dra av resten av skyddsplasten och fäst hela listen.

Klistret på den nya listen griper hårt så se till att det blir rätt från början.

luftspalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer luftspalten till höger. Täcker man över luftspalten är det risk att kondens bildas mellan inner och ytterfönster.