Stadgar

 

pdfLänk till stadgar HSB Brf Piggvaren på Limhamn

 

VIKTIGA NYHETER i 2023 ÅRS NORMALSTADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING.

Bostadsrättsföreningen Piggvaren kommer att lyfta frågan om att anta de nya normalstadgarna (2023 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening) på ordinarie föreningsstämma.

 

Brf Piggvaren har i samråd med jurist, gjort anpassningar i HSB Normalstadgar. Föreningens har anpassningar framgår i rutan längst ned på sidan 2 i stadgeförslaget.

Brf Piggvaren har gjort anpassningar i § 17, § 21 och § 22 innebärande att styrelsens ordförande väljs av styrelsen istället för av föreningsstämman.
I § 31 och § 32 har en anpassning gjorts innebärande att ansvaret på ytterdörren ligger på bostadsrättshavaren.

 

pdf

 Länk till förslag att om de nya normalstadgarna 2023 Brf Piggvaren.

Stadgarna kommer att delas ut till medlemmarna när tryckningen är klar.

 

 Länk till viktiga nyheter i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningpdf

 

Behovet av nya normalstadgar har sin grund i lagändringar (varav en del av dem trädde i kraft 1 januari 2023) och ett beslut från Bolagsverket. Ändringar har bl.a. skett i Bostadsrättslagen och i Årsredovisningslagen. Utöver ändringarna som genomförts på rättsliga grunder har ett antal paragrafer genomgått språkliga justeringar för att göra dem tydligare och lättare att förstå. Viktigt att tänka på är att lagen har företräde framför stadgarna d.v.s. gällande rätt kommer gälla för föreningen och dess medlemmar även innan uppdaterade stadgarna är på plats.