Rumstemperatur i bostaden

Brf Piggvaren är ett hus med frånluftsventilation. I våra lägenheter tillförs luft med uteluftsdon som i de flesta fall är placerade bakom radiatorerna. Uteluftdonen har ett filter som filtrerar uteluften och tillför lägenheterna ren uteluftmängd som svarar mot den mängd frånluft som tas ut i wc/duschrum och kök. Radiatorn värmer upp den tillförda uteluften samtidigt som luften har en avkylande effekt på radiatorn. Detta kan kännas vid den nedre delen av radiatorn och gör även att golvet precis under tilluftsdonet kan vara kallt och det är helt normalt.