Energideklaration Brf Piggvaren

Energideklarationen för Brf Piggvaren är nu klar. Vi har hamnat i energiklass E.

Energiprestanda (EP) är 113 kWh/kvm och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad (mars 2015) är 75 kWh/kvm och år.

 

Läs hela energideklarationen här.

edekl