Översiktsplan byggnad och ventilationsinstallation

Föreningens fastighet utgörs av 1 byggnad med totalt 53 lägenheter. Byggnaden är uppdelade i fem delar (trapphus), betecknade Del 11, 12, 13, 21 och 22.

I del 11 plan 0 finns Undercentralen.

ÖVERSIKTSPLAN  HSB BRF PIGGVAREN   PÅ LIMHAMN

Vit versikt

 

Funktion

Styrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På takplanet i respektive del finns inbyggnadslådor med frånluftsfläktar. Fläktarna är tryckstyrda och varvtalsreglerade med frekvensomformare. Frekvensen sätt med resp. potentiometer i apparatskåp. Uteluft till lägenheter och lokaler sker via tilluftsradiatorer resp. uteluftdon.

Fördelning av fläktar på lägenheter

Förutom lägenheter betjänar fläktarna också trapphus, förråd, cykelförråd och gemensamma utrymmen. Några lägenheter betjänas av 2 fläktar.

 Fläkt               Lägenheter

 

FF1:1 2 5 9 12 14 - - -
FF1:2 1 2 4 5 7 8 11 14 -
FF1:3 3 6 10 13 15 - - - -
FF1:4 13 17 19 21 23 - - - -
FF1:5 16 18 20 22 - - - - -
FF1:6 25 27 29 31 33 - - - -
FF1:7 24 26 28 30 32 - - - -
FF1:8 35 37 39 41 - - - - -
FF1:9 34 36 38 40 44 47 50 52 53
FF1:10 42 43 45 46 48 49 51 - -